Skip to content

Bilder från Nyckelviksskolans kortkurser

Under några juniveckor har vi hållit kortkurser i akvarellmåleri, drejning och andra keramiska tekniker, träsnideri, gipsgjutning, silversmide, sandgjutning av smycken. Det har skapats med liv och lust.

Vi kommer också att i slutet av året presentera ett kortkursprogram för 2025.