Skip to content

Intervju med Afsaneh Nikraftar som studerade på Metallformgivning 2020-21

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag har en bakgrund inom medicinsk teknik och hade jobbat i ca 5 år när jag sökte till Nyckelviksskolan. Jag hade hört om skolan sedan länge och varit där ett par gånger för många år sen.

Jag bestämde mig för att ta tjänstledigt från jobbet och börja på Metallformgivning, något som var helt nytt för mig. Så utmanande men så roligt!

 

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Idag går jag andra året på kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab på Konstfack. I dagarna åker jag iväg på ett studentutbyte till Australien.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Jag har lärt mig mycket under mitt år på Nyckelviksskolan, både om den konstnärliga processen och om mig själv. Jag har även fått lära känna så många inspirerande människor!

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag har många fina minnen från skolan. Det var väldigt mysigt att få vara i de olika ateljéerna och verkstäderna på skolan och få testa på olika saker.

Jag minns en solig dag i februari, snön låg vit i marken och det var glitter i luften. Vi hade en gästlärare i akvarellmålning som tog med oss ut för att måla i det fria. Det var så rofyllt och drömmigt!

Nyckelviksskolan Metall - form och smycke Afsaneh Nikraftar

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år har jag en ateljé tillsammans med andra konstnärer inom olika fält där vi kan utbyta erfarenhet och lära oss av varandra.