Skip to content

Intervju med Andreas Nobel som studerade på Nyckelviksskolans trälinje 1994-95

Inredningsarkitekt och formgivare. Andreas var med och grundade tongivande designbyrån UglyCute. Idag är han profes­sor i möbeldesign på Malmstens.

Vad har du gjort idag?

Byggt en fåtölj som ska bära upp en plymå med sits, rygg och armstöd stoppad med ull – ett experimentprojekt jag gör med Pia Mogefors på Malmstens.

Nyckelviksskolan Trä – form och design Andreas Nobel

Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

  • Skrivit C-uppsats i Estetik vid Uppsala universitet: Svensk möbelform – slöjdromantik eller maskinestetik
  • Studerade Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack
  • Startade Uglycute med tre kollegor
  • Var chefredaktör för tidskriften RUM
  • Jobbade som lärare på bildlärarutbildningen på Konstfack
  • Gjorde en doktorsavhandling: Dimmer på upplysningen – text, form och formgivning
  • Jobbade som lektor på Beckmans designhögskola
  • Jobbade på Nya verkstan
  • Jobbar som professor på Malmstens LiU

Ditt bästa och värsta minne från Nyckelviksskolan?

Har bara bra minnen: framförallt vår trä­lärare: Nisse Andersson. Tog starkt in­ tryck av Nisse. Han var kort och rund men hade mycket i sin kropp när han hyvlade. Han gungade med i en jämn rytm, nästan dansade, det var snyggt att se. Vår kunskapsform tillägnar man sig inte så bra via böcker men väldigt bra genom att se på och framförallt pröva själv.

Vad tog du med dig från skolan?

Att konst och hantverk är viktiga saker som är kul att hålla på med. En annan viktig grej med en skola som Nyckelviks­skolan är friheten – att det finns friståen­de skolor. Men det sociala på skolan var nästan det viktigaste – att prata, dricka kaffe, festa och prata om konst med andra som gillar samma sak. Har gått flera bra skolor men Nyckelviksskolan är bäst. Där fanns en kollektiv anda och vänlig stämning som jag verkligen gillade.

Vad har inspirerat dig på sistone?

Ett gammalt schackbord i nyrenässans på Stockholms nation i Uppsala. Det är gissningsvis 200 år gammalt och har stått på nationen i minst 70 år. Otroligt slitet på grund av allt festande men mycket fint.

Hur ser dina närmaste planer ut?

Utveckla min formgivning genom praktiskt arbete i massiv trä. Företrädesvis med handverktyg som alltid ger bättre och mer samtidsrelevant design än maskiner.