Skip to content

Intervju med Christian Berglin som studerade på Trä – form och design 2019-20

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Innan jag hittade min väg till Nyckelviksskolan så jobbade jag ideellt med ungdomar samt som pedagog inom skolverksamheten. På grund av min hälsa slutade jag mitt jobb och pluggade stilhistoria på distans. I den vevan sökte jag efter kreativa utbildningar och hittade Nyckelviksskolan som en väg in i ett sökande efter ett kreativt forum.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Idag går jag tredje året på Malmstens LiU (som också ligger på Lidingö) och är i gång med examensarbetet. Jag sökte alltså kandidatprogrammet i Möbeldesign under min tid på Nyckelviksskolan och kom in direkt efter.

Nyckelviksskolan Trä - form och design Christian Berglin

 

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Nyckelviksskolan gav mig en nytändning i den kreativa processen. Jag sökte och hamnade i utbildningen Trä – form och design som ledde mig till att utforska form utifrån träets egenskaper och även andra konstformer. Denna utbildning gav mig goda förutsättningar för att ta formgivning till nästa nivå så att säga 🙂

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

De bästa minnena var ändå den gemenskap som skapades mellan ledning, lärare och studerande som möjliggjorde en glädjefylld skapande och utforskande atmosfär.

Även den fantastiska boken ”Splendid isolation 62 dagar”, som blev till på skolan under tiden när covid-19 härjade, är ett kärt minne.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Framtiden är osäker än så länge, men hoppet kvarstår. Det jag siktar på att jobba med är någon form av designprocess antingen på en arkitektfirma eller en designstudio. Om fem år är drömmen ett eget företag med allt från egendesignade prylar till möbler som ska spegla den tid vi lever i.