Skip to content

Intervju med Ljubomir Popovic som studerade på Färg, form och hantverk 2014-15

Konstnär. Utbildad i Fine Arts på pre­stigefulla Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam. Hans konst undersöker stadens mellanrum och sociala orättvisor.

Vad har du gjort idag?

Jag har jobbat med min konstnärliga praktik i mitt rum. Det funkar utmärkt som temporär studioateljé. Just nu foku­serar jag på papper som material och limmar ihop collage som ska bli ett frag­ment i en större skulptural installation.

Vad gillade du mest med Nyckelviksskolan?

Att få tid och andrum att pröva och kana­lisera mina kreativa utlopp på bästa sätt. Det gav mig möjligheten att utveckla en grund för en direkt ingång till konstnär­liga språk och idéer. Skolan stimulerade mig att tro på mina drömmar och passio­ner inom konst, design och hantverk. Jag var oerhört nöjd med mitt år.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Ljubomir Popovic

Vad har du tagit med dig från Nyckelviksskolan?

Ett väldigt viktigt förhållningssätt: det ska vara kul att jobba med sitt konst­närskap. Dessutom är Nyckelviksskolans community­anda suverän. Den breddar ens kontaktnät inom konst, design och hantverk.

Hur ser dina närmaste planer ut?

Just idag söker jag vidareutbildning på masternivå inom konst och skulptur/ installation. Har sökt ett flertal utbild­ningar både i USA och i Europa.

Vad inspirerar dig?

Konstnärer och teoretiker som jobbar med frågor i gränslandet mellan konst och arkitektur. Några jag uppskattar är Gordon Matta­Clark, Martha Rosler, Jacques Villaglé, David Hammons, Keller Easterling, David Clearbout och Klara Lidén.