Skip to content

Intervju med Marcia Harvey Isaksson som studerade på Färg, form och hantverk 2004-05

Konstnär, curator och utställningsform­givare. Utbildad på Beckmans och Kawashima Textile School i Kyoto, Japan. Marcia driver galleriet Fiberspace som visar textil- och fiberkonst, konsthantverk och design.

Vad har du tagit med dig från Nyckelviksskolan?

En kärlek till materialen och hantverken, framförallt det textila och vävning som har blivit ett viktigt sätt för mig att uttrycka mig.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Marcia Harvey Isaksson

Foto: Karin Björkquist

Varför behövs kreativa utbildningar?

De är viktiga för att lägga grunden till alla möjliga vidareutbildningar. På Nyckelviks­skolan finns tid och möjlighet att bekanta sig med olika sätt att uttrycka sig sam­tidigt som man erövrar teknisk kunskap som kan byggas på senare. För mig som inte riktigt visste exakt vad jag ville bli var det enormt viktigt att få testa på de olika verkstäderna och ateljéerna. Jag blev generalist och det passar mig bäst för nu rör jag mig obehindrat mellan olika fält och känna mig hemma överallt.

Vad har inspirerat dig på sistone?

På sistone har jag varit inspirerad av mina rötter på den afrikanska kontinenten och av alla kreatörer med liknande rötter som bor här i Norden. Så jag planera ett projekt som ska fira oss. Fortsättning följer…

Hur ser dina närmaste planer ut?

Jag ska göra en väv som undersöker vävd typografi. Jag jobbar också med att curera en utställning för Svenska institutet samt med att gestalta Västerås Konstmuseums nya samlingsutställ­ning. Dessutom sitter jag i flera juryer som ska kora vinnare nu under våren. Fullt upp med andra ord.

Vad brinner du för som konstnär och curator?

För att förmedla berättelser. Och det finns så många som är värda att lyfta. I proces­sen är det mötet med de inre tankarna och med samarbetspartners som är i fokus medan det är mötet med publiken som är väsentlig med resultatet.