Skip to content

Intervju med Maria Lagerman som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2007-09

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är uppvuxen på Lidingö, har alltid intresserat mig för skapande på olika sätt, textilier speciellt och gick Hantverkspedagogutbildningen 2007-2009. Utbildningen hittade jag när jag sökte möjligheten att både få fokusera på socialt arbete och samtidigt använda mig att det kreativa driv och den lust jag alltid känt. Det blev en perfekt kombination för vad jag ville utveckla, göra skillnad utifrån och inspirera andra till.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Maria Lagerman

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan började jag arbeta i en skapande verksamhet inom den sociala omsorgen och fick chans att verkligen pröva mina nya pedagogiska kunskaper från utbildningen.

Därefter började jag arbeta med Stockholms Stadsmissions Remake-verksamhet. Ett socialt företag som producerar främst textila produkter av återanvänt material. Jag blev projektledare för att starta en ny verksamhet i Hökarängen och lade grunden för en ny metod att arbeta med Remake. Där blev jag kvar i 7 år, bytte uppdrag under tiden och blev slutligen verksamhetschef med nöjet att få vara med att starta fem verksamheter till, utveckla varumärket till ett modevarumärke och nya sätt att angripa frågan om hållbart mode och hållbar konsumtion.

För ett år sedan lämnade jag Remake för att starta mitt egna företag som jag idag fortfarande driver. Idag arbetar jag som konsult med fokus på att vilja inspirera och aktivera företag, organisationer och privatpersoner till mer hållbara val, medvetna konsumtionsval och nya sätt att tänka kring sina företagskoncept. Med detta trivs jag jättebra och ser stora möjligheter att få fortsätta med.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen gav mig en viktig grund att stå på, lät mig pröva mig fram i min egen kreativitet och utmana mig i hur jag skulle kunna använda mig av skapande för att skapa möjligheter för andra. Gruppen betydde mycket, miljön i skolan var fantastisk och blandningen av teori och praktiskt arbete perfekt för mig. Jag har regelbundet under åren gått tillbaka till vad vi lärde oss, saker vi gjorde och samtal vi hade under utbildningen. Det var ju också en lyckoträff att en av mina klasskamrater idag fortfarande är en av mina bästa vänner.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Ett starkt minne är när vi jobbade kvar på kvällarna i textiltrycket. Massa kaffe, godis och tryckramar. Vi var i ett ständigt flow då!

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år tror jag att jag fortfarande driver mitt bolag, samtidigt som jag driver tillfälliga projekt med olika spännande människor! Att jag arbetar med konceptutveckling på hållbara grunder, som både skall öka fokuset på hållbarhet hos företag och främja hållbara och medvetna ageranden hos privatpersoner. Främst kopplat till konsumtionsfrågor och med fokus på mode. Men vem vet! Kanske har jag också skrivit en bok och förhoppningsvis har jag flera gånger återkommit till Nyckelviksskolan för att ta del av inspirerande vårutställningar!