Skip to content

Intervju med Robin Myrdahl som studerade till hantverkspedagog 2016-18

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Min ingång till konstutövande gick genom graffiti och street art. På den tiden bedrevs det en nolltoleranspolitik mot graffiti och lagliga väggar var inte tillåtna i Stockholm. För att fortsätta utforska både spraykonst och måleri gick jag ett förberedande år på Edsviks konstskola i Sollentuna.

Efter det arbetade jag på skola och fritidshem, men kände att jag vidare ville bredda mina kunskaper, både det inom det konstnärliga och pedagogiska. Konst- och hantverkspedagogik innehöll just de delar jag ville stärka, och mer därtill.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Idag jobbar jag som konstnärlig handledare på Stiftelsen Inuti. En daglig verksamhet i ateljéform som ger stöd år personer med funktionsvariationer. Inuti har också en konstsamling och ett galleri. Jag har arbetat här sedan jag gick ut 2018.

Nyckelviksskolan Konst- och hantverkspedagogik Robin Myrdahl

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen på Nyckelviksskolan har betytt oerhört mycket för mig. Från början stod det emellan göra min yrkespraktik i årskurs två inom grundskola / fritids för att implementera mer skapande där eller testa nånting nytt. Inuti tog emot praktikanter och det var en plats jag var intresserad av sedan tidigare, så jag tog chansen och det gav utdelning.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag tänker ofta på den speciella andan som frodas på Nyckelviksskolan, en ”melting pot” av kreativitet, material, tekniker och fina möten på en unik plats.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag har inga planer på att byta jobb, men inom fem år kommer jag nog ha tagit tjänstledigt ett par terminer för att enbart hänge mig åt konsten – kanske till och med tillbaka på Nyckelviksskolan.

Nyckelviksskolan Konst- och hantverkspedagogik Robin Myrdahl