Skip to content

Kolla in vårt tvååriga program Konst- och hantverkspedagogik!

Konst- och hantverkspedagogprogrammet på Nyckelviksskolan kan vara starten på en ny yrkesbana för dig. Det kan också innebära en kompetenshöjning inom din nuvarande yrkesroll. Konst- och hantverkspedagoger återfinns inom många olika områden i samhället, exempelvis inom rehabilitering, på daglig verksamhet, inom äldrevård, i integrationsprojekt eller inom psykiatri såsom på kvinnojourer eller inom socialpsykiatri. En konst- och hantverkspedagog kan även arbeta på folkhögskolor, inom kulturskolan och andra konstutbildningar, på fritidsgårdar eller på museer.

Programmets två år ger kunskaper inom arbete med trä, textil, keramik, skulptur, teckning och måleri, och utgår från ett pedagogiskt perspektiv. I utbildningen varvas de praktiska kurserna med teoretiska block där det ingår studier i pedagogik, metodik och praktiska övningar, grupparbeten, studiebesök och workshops. Programmet innefattar även ett projektarbete och en längre praktikperiod där dina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper knyts samman.

Konst- och hantverkspedagogik