Skip to content

Nyckelviksalumner i artikel i DN om vävningens renässans

DN har en stor artikel om vävningens renässans som konstnärligt uttryck.

– Vi är så digitala nu att det finns en äkta törst efter hantverk, säger konstnären och curatorn Marcia Harvey Isaksson.

Marcia Harvey Isaksson gick Färg, form och hantverk 2004-05 (utbildningen hette då Allmän linje) och Gustaf Helsing gick Textil form 2015-16.

En ny generation konstnärer har satt sig vid vävstolen: ”En rent magisk känsla”
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Marcia Harvey Isaksson