Skip to content

Nyckelviksskolan bygger nytt!

Fönstermontage

Nyckelviksskolan har ett i princip färdigbyggt ljust, modernt och klimatsmart ateljéhus med två skulpturateljéer och en keramikverkstad, ritat av arkitektbyrån Marge. Den nya byggnaden binder ihop två av skolans huskroppar – Granvägen 1 och 3.

Det nya ateljéhuset tas i bruk i augusti 2023. Dessutom sker en stor omflyttning av verkstäder och ateljéer under sommaren, så att vi kan köra igång vid läsårsstarten för 2023–2024.

Nyckelviksskolan Marge
Visionsbild av Marge Arkitekter
Nyckelviksskolan Marge Arkitekter
Visionsbild av Marge Arkitekter