Skip to content

Om skolan

Nyckelviksskolan har ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, arkitektur och design. Utbildningarna ger grunden inom kreativa yrkesområden. Här finns också en tvåårig yrkesutbildning av hantverkspedagoger.

Om skolan Skolans historia Lokaler och miljöer Föreningen Stöd oss / samarbeten

Skolan grundades 1955 och har sina rötter i den nordiska och europeiska hantverks- och materialtraditionen. Det är en rikstäckande skola och hit kommer studerande från hela landet och även från andra länder.

Skolans lärare är yrkesverksamma som konstnärer, konsthantverkare, formgivare eller arkitekter och är själva en del av den verklighet och verksamhet som de studerande utbildar sig för.

På Nyckelviksskolan utvecklas hantverkskunnandet och formkänslan tillsammans med den konstnärliga förmågan och modet att följa din egen idé och att uttrycka dig självständigt.

Utbildningarnas uppbyggnad kombinerar fri konst med konsthantverk, formgivning och arkitektur. Detta skapar en växelverkan mellan de olika konstnärliga områdena och medverkar till att ge en helhet av växtkraft och möjligheter. Studierna ger övergripande form- och materialkunskap och erfarenheterna från de olika ämnena kan vävas samman till nya sammanhang och därmed ge nya uttryck och former.

En fördel med att studera på skolan är närheten till Stockholmsregionens sjudande konst- och kulturliv. På Lidingö bildar vi ett designkluster för framtidens hantverkare, konstnärer, möbelformgivare, modedesigners och kreatörer tillsammans med Beckmans Designhögskola och Malmstens LiU.

Foto: Alvaro Campo