Skip to content

Nyckelviksskolan styrs av Föreningen Nyckelviksskolan, en ideell förening med invalda medlemmar som vid årsmötet utser skolans styrelse. Styrelsens ledamöter är verksamma inom ekonomi, arkitektur, pedagogik, och andra områden. Skolans styrelse träffas normalt cirka sex gånger per år och fattar beslut om övergripande frågor, till exempel skolans budget, fastigheter och utbildningsplaner. Styrelsen tillsätter också skolans rektor.

Styrelseledamöter

Christel Wiman – Styrelseordförande / Jurist samt företags- och organisationsledare
Samira Bouabana – Ledamot / Programansvarig för Visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola samt grafisk formgivare, utbildare och förläggare
Åsa Conradsson – Ledamot / Inredningsarkitekt SIR/MSA på Cedervall Arkitekter
Karin Lekberg – Ledamot / Kulturstrateg
Hans Murman – Ledamot / Arkitekt SAR/MSA på Murman Arkitekter
Jan Nord – Ledamot / Brand director och creative director
Anna Odhner – Ledamot / Ombudsman och utredare på SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) samt nationalekonom

Föredragande och representanter

Cecila Darle – Föredragande / Rektor
Emma Hartman – Personalrepresentant / Lärare i teckning och måleri samt konstnär
Sofia Eriksson – Personalrepresentant / Lärare i metall samt konstnär
Casper Heijtz – Studeranderepresentant
Vilja Schröder Slagbrand – Studeranderepresentant

Övriga föreningsmedlemmar i Föreningen Nyckelviksskolan

Anneli Aaltonen Krantz – Konstnärlig ledare på INUTI
Katrin Behdjou Arshi – Chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm
Ragna Berlin – Konstnär och VD för Konstpool
Miriam Andersson Blecher – Konsthallschef på Botkyrka konsthall
Lena Boëthius – Konstskribent och curator
Marika Bogren – Curator, konstpedagog och doktorand
Marie-Louise Bowallius
Helene Broms – Inredningsarkitekt och utställningsproducent
Ola Broms Wessel – Arkitekt SAR/MSA samt grundare och VD på Spridd
Mårten Cyrén – Formgivare
Thomas Ekdahl – Arkitekt SAR
Per Elde – Arkitekt SAR/MSA
Marianne Elinsdotter
Päivi Ernkvist – Keramiker
Lars Ewö – Carl Malmstens Hantverksstiftelse
Amanda Ferrada – Kulturstrateg, projektledare och koordinator för uppsökande arbete i Botkyrka kommun samt kultur- och konstskribent
Pia Forsberg – Grafisk formgivare / Illustratör / rektor och grundare av Forsbergs skola
Bo-Erik Gyberg – Fd rektor på Nyckelviksskolan m fl / Regissör, producent, stillbildsfotograf och filmkonsulent
Hans Hansson – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Hedvig Hedqvist – Designskribent
Lena Holger – Författare, konstvetare och museiman
Sepidar Hosseini – Grafisk formgivare / Illustratör
Carl-Anders Ifvarsson – Sakkunnig
Gunilla Kihlgren – Glaskonstnär
Matti Klenell – Formgivare
Helén Knutes Nyqvist – universitetslektor och studierektor vid Specialpedagogiska institutet vid Stockholms universitet
Eva Lange – Skulptör
Ylva Larsson – Arkitekt SAR/MSA
Ulf Lorensson – Skulptör / fd lärare i skulptur på Nyckelviksskolan
Fredrik von Matérn – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Bertil Montalvo – Jurist
Agnes Nobel – Docent i pedagogik
Birgitta Notlöf – Fd verksamhetschef på Livstycket
Maria Perers – Intendent, Nordiska museet
Birgitta Qvarsell – Professor emerita i pedagogik
Cilla Robach – Ledamot / Fil dr i konstvetenskap / Intendent vid Nationalmuseum
Fanny Sachs – Arkitekt
Sofia Silfverstolpe – Antikexpert / Generalsekreterare, Sveriges Konst- och Antikhandlarförening
Johan Stenberg – Fd bankdirektör
Fanny Stenberg – Scenograf/ Arkitekt SAR/MSA
Gunnel Stenqvist – Fd högskoleråd, Södertörns högskola
Åsa Stenqvist – Fd informationsdirektör, fil kand, DIHR
Michael Söderlundh – Konstnär / Fd lärare i teckning och måleri på Nyckelviksskolan
Annika Ullman – Professor i pedagogik, Stockholms Universitet
Monica Waerndt – Fd lärare i bild och grafisk form på Nyckelviksskolan
Erik Westin – Civilekonom / Affärsutvecklare, Add On Ed
Johan Wingestad – Verksamhetsledare KKV i Stockholm (Konstnärernas Kollektivverkstad) / Keramiker
Nils-Gunnar Zander – Konstnär
Christina Zetterlund – Professor, Konstfack
Annika Öhrner – Docent samt universitetslektor, Södertörns högskola