Skip to content

Nyckelviksskolan styrs av Föreningen Nyckelviksskolan, en ideell förening med invalda medlemmar som vid årsmötet utser skolans styrelse. Styrelsens ledamöter är verksamma inom ekonomi, arkitektur, pedagogik, och andra områden. Skolans styrelse träffas normalt cirka sex gånger per år och fattar beslut om övergripande frågor, till exempel skolans budget, fastigheter och utbildningsplaner. Styrelsen tillsätter också skolans rektor.

Styrelseledamöter

Anna Odhner – Tillförordnad ordförande / Ombudsman och utredare på SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) / Nationalekonom
Åsa Conradsson – Ledamot / Inredningsarkitekt SIR/MSA på Cedervall Arkitekter
Karin Lekberg – Ledamot / Kulturstrateg
Hans Murman – Ledamot / Arkitekt SAR/MSA på Murman Arkitekter
Jan Nord – Ledamot / Brand director / Creative director
Christel Wiman – Ledamot / Jurist / Företags- och organisationsledare

Föredragande och representanter

Cecila Darle – Föredragande / Rektor
Filippa von Krusenstjerna – Personalrepresentant / Lärare i skulptur / Konstnär
Sofia Eriksson – Personalrepresentant / Lärare i metall / Konstnär
Casper Heijtz – Studeranderepresentant
Vilja Schröder Slagbrand – Studeranderepresentant

Övriga föreningsmedlemmar i Föreningen Nyckelviksskolan

Katrin Behdjou Arshi – Kulturlots vid Stockholms Stad / Curator
Ragna Berlin – Konstnär / VD för Konstpool
Miriam Andersson Blecher – Konsthallschef på Botkyrka konsthall
Marie-Louise Bowallius – Prefekt på institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation på Konstfack
Helene Broms – Inredningsarkitekt / Utställningsproducent
Mårten Cyrén – Formgivare
Wanja Djanaieff – Textilformgivare
Thomas Ekdahl – Arkitekt SAR
Per Elde – Arkitekt SAR/MSA
Marianne Elinsdotter
Päivi Ernkvist – Keramiker
Lars Ewö – Carl Malmstens Hantverksstiftelse
Pia Forsberg – Grafisk formgivare / Illustratör / rektor och grundare av Forsbergs skola
Bo-Erik Gyberg – Fd rektor på Nyckelviksskolan m fl / Regissör, producent, stillbildsfotograf och filmkonsulent
Hans Hansson – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Hedvig Hedqvist – Designskribent
Veronica Hejdelind – Verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen / Konstvetare och museivetare
Lena Holger – Författare, konstvetare och museiman
Sepidar Hosseini – Grafisk formgivare / Illustratör
Carl-Anders Ifvarsson – Sakkunnig
Gunilla Kihlgren – Glaskonstnär
Matti Klenell – Formgivare
Helén Knutes Nyqvist – universitetslektor och studierektor vid Specialpedagogiska institutet vid Stockholms universitet
Johanna Lagercrantz – Gårdsägare, arkitekt och designer
Eva Lange – Skulptör
Ylva Larsson – Arkitekt SAR/MSA
Jakob Lilliemarck – Industridesigner på Tengbom
Ulf Lorensson – Skulptör / fd lärare i skulptur på Nyckelviksskolan
Fredrik von Matérn – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Bertil Montalvo – Jurist
Agnes Nobel – Docent i pedagogik
Birgitta Notlöf – Fd verksamhetschef på Livstycket
Maria Perers – Intendent, Nordiska museet
Birgitta Qvarsell – Professor emerita i pedagogik
Cilla Robach – Ledamot / Fil dr i konstvetenskap / Intendent vid Nationalmuseum
Fanny Sachs – Arkitekt
Sofia Silfverstolpe – Antikexpert / Generalsekreterare, Sveriges Konst- och Antikhandlarförening
Johan Stenberg – Fd bankdirektör
Fanny Stenberg – Scenograf/ Arkitekt SAR/MSA
Gunnel Stenqvist – Fd högskoleråd, Södertörns högskola
Åsa Stenqvist – Fd informationsdirektör, fil kand, DIHR
Michael Söderlundh – Konstnär / Fd lärare i teckning och måleri på Nyckelviksskolan
Annika Ullman – Vice dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Monica Waerndt – Fd lärare i bild och grafisk form på Nyckelviksskolan
Erik Westin – Civilekonom / Affärsutvecklare, Add On Ed
Johan Wingestad – Verksamhetsledare KKV i Stockholm (Konstnärernas Kollektivverkstad) / Keramiker
Nils-Gunnar Zander – Konstnär
Christina Zetterlund – Professor, Konstfack
Annika Öhrner – Docent samt universitetslektor, Södertörns högskola