Skip to content

Stöd oss / samarbeten

Om skolan Skolans historia Lokaler och miljöer Föreningen Stöd oss / samarbeten

Kära Nyckelviksvän! Snart fyller Nyckelviksskolan 70 år. Med vår nya byggnad för skulptur och keramik visar vi att skolan ska fortsätta bedriva och utveckla högskoleförberedande utbildningar av bästa slag minst lika länge till. Vi kommer även öppna upp för verksamhet med kortkurser på skolan. För att kunna åstadkomma detta behöver vi vänner därute!

1. Med krympande statsbidrag i en osäker politisk framtid behöver vi nya intäkter. Därför kommer vi att erbjuda kurser och utbildningar i många fler format framöver. Vi behöver resurser kring administration och kommunikation för att kunna inleda vårt nya sommarkursprogram 2024. 

2. Vi behöver avspegla samhället bättre, eftersom vi nu missar talang och begåvning inom vårt fält på grund av våra studieavgifter. Vi behöver kunna erbjuda stipendier.

3. Vi vill fortsätta utveckla våra utbildningar med växelverkan mellan fysiska och digitala hantverk. Vi behöver göra investeringar i digitala tekniker och verktyg. Och förstås samtidigt ta hand om våra fina verkstäder och maskiner.  Vi behöver stöd för finansiering av detta.

4. Vi har byggt ett ljust, modernt och klimatsmart ateljéhus med två skulpturateljéer och en keramikverkstad, ritat av arkitektbyrån Marge. Byggnaden har tagits i bruk i samband med läsårsstarten i augusti 2023. Men mycket återstår när det gäller inventarier, utrustning och maskiner. Även här behöver vi förstärkning utifrån.

5. Intill den nya byggnaden vill vi anlägga en skulpturgård – en arbetsplats för att kunna bränna keramik och arbeta med skulptur. På så sätt tar vi bättre tillvara vår fina utomhusmiljö. Vill du vara med att bidra och se den växa fram?

Hur gör du om du vill stötta Nyckelviksskolans framtida satsningar?
Kontakta vår rektor Cecilia Darle, tel 072-555 07 22, cecilia.darle@nyckelviksskolan.se , så inleder hon en dialog med dig.

Nyckelviksskolan nya ateljébyggnaden

Det nya ateljéhuset

Skulpturgård Nyckelviksskolan

Visionsbild av skulpturgården av rektor Cecilia Darle

samarbeten

Nyckelviksskolan har under senare år haft en rad samarrangemang och samarbeten kring utställningar, workshops, andra evenemang och kring sådant som rör nybyggnation, fundraising och hållbarhet. Här kan vi nämna: