Skip to content

Hur ska jag välja?

Hitta rätt utbildning Så söker du Ordlista för sökande Ansökan

Konsten att välja rätt utbildning

På Nyckelviksskolan har vi sju olika ettåriga högskoleförberedande utbildningar (40 veckor) som du kan välja mellan. Här kan du också gå ett tvåårigt program i konst- och hantverkspedagogik (80 veckor). De ettåriga utbildningarna skiljer sig på många sätt ordentligt från den tvååriga yrkesutbildningen. Läs igenom allting noggrant om du är osäker på vad som är rätt för dig.

Gå ett förberedande år här!

Nyckelviksskolans ettåriga utbildningar är starten för dig som någon gång vill jobba som exempelvis arkitekt, konstnär, designer, formgivare, scenograf, art director eller konsthantverkare. Ett år här kan naturligtvis leda till fler valmöjligheter än så. Det viktigaste är att året på Nyckelviksskolan är utgångspunkten för någonting nytt i ditt liv.

Dessa utbildningar på 40 studieveckor kallas formellt för högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. De flesta av våra studerande söker vidare till högre utbildningar inom vårt område. Studievägledning finns att tillgå på Nyckelviksskolan. Våra tidigare studerande har fortsatt till exempel till utbildningar på Konstfack, Beckmans Designhögskola, Arkitekturskolan KTH, Byggteknik och design KTH, Kungliga Konsthögskolan, Malmstens LiU, Hyper Island, Berghs School of Communication, HDK–Valand i Göteborg samt Steneby, Textilhögskolan i Borås, Designhögskolan i Umeå, Lunds Tekniska Högskola eller utomlands på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Kunst Musikk Design – Universitetet i Bergen, Det Kongelige Akademi for Arkitektur Design og Konservering (KADK), Central Saint Martins, Chelsea College of Art, Gerrit Rietveld Academie, Design Academy Eindhoven, HFBK Hamburg och The Glasgow School of Art.

Nyckelviksskolans sju ettåriga utbildningar utgår från olika material. På i stort sett varje utbildning arbetar du även i teckning och måleri samt skulptur. Prata med oss på skolan om du är osäker på vilken utbildning du ska välja.

Våra utbildningar är på dagtid och heltid med lärarledd undervisning varje vardag kl 9.00-15.45. Läsåret börjar den 19 augusti 2024 och slutar den 30 maj 2025.

Eller jobba med konst- och hantverkspedagogik!

Nyckelviksskolan har också ett tvåårigt program för konst- och hantverkspedagogik. Här utvecklar du dina skapande sidor och lär dig samtidigt att hjälpa andra att uttrycka sig genom konst och konsthantverk. Du kan sedan jobba på olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av en meningsfull sysselsättning, stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna.

Kolla in söktrycket på de olika utbildningarna!

Se hur många som söker

Så klarar du skolan

På Nyckelviksskolan pågår undervisning under vardagar kl 9.00–15.45. Därutöver tillkommer självstudietid. Här utvecklar du hantverkskunnandet och formkänslan tillsammans med den konstnärliga förmågan och kreativiteten, modet att följa din egna idé och att uttrycka dig självständigt och så lär du dig att reflektera över din arbetsprocess. Vi ställer krav på att du är närvarande då det är undervisning och att du jobbar med de uppgifter som du får. Det är en förutsättning för att du ska få godkänt på utbildningens olika kurser och ett utbildningsbevis när du avslutar utbildningen.

Våra förväntningar speglar den värld du är på väg in i. De yrken som har sin startpunkt här på skolan ställer krav på disciplinerat arbete, tålamod, materialvård och respekt för deadlines. Detta är en förberedelse för fortsatta studier och ett yrkesliv.

Arbetet på samtliga utbildningar sker i grupper om 16 studerande och på Nyckelviksskolan spelar gruppen en viktig roll som pedagogiskt redskap. Vi jämför olika lösningar och använder varandras arbeten som exempel. Som studerande arbetar du ganska tätt ihop med andra. I början av höstterminen har vi en särskild vecka för att du ska lära känna skolan och dina kamrater.