Skip to content

Ordlista för sökande

Hitta rätt utbildning Så söker du Ordlista för sökande

A3

Ett standardiserat pappersformat med måtten (bredd x höjd): 420 mm × 297 mm. A3 är dubbelt så stor som A4 som är: 210 mm × 297 mm.

Betygsdokument

Det kan vara ett slutbetyg, studiebevis eller samlat betygsdokument.

Bilddokument

Det är det samma som en bildfil (i jpg- eller png-format). Du får gärna sammanfoga flera bilder i ett bilddokument om de hänger ihop, är på samma tema.

Gestaltning

Ordet gestalta betyder ”att ge något en form och en mening genom att visa upp det” och det handlar om att visa.

Kollage

Ett bildkonstverk av ting från olika håll (tygbitar, affischer, tidningsurklipp, fotografier med mera). Dessa är uppklistrade på duk, kartong eller annan pannå, ibland i kombination med målning eller teckning.

Koncept

Koncept är en övergripande och bärande idé, till exempel ett utkast för viss ny produkt som innehåller de grundläggande egenskaperna som särskilt utmärker produkten framför andra.

Målning

Den enklaste definitionen är att en målning är uppbyggd av färgfält. När vi frågar efter målningar är det för att se hur du jobbar med färg, oavsett teknik.

Papier maché

Av papier maché kan du göra tredimensionella former, skulpturer. Papier maché är pappersmassa som görs av tapetklister och tidningspapper. Du kan också använda textilier istället för papper. Du kan till exempel använda uppblåsta ballonger eller hönsnät för att göra formen.

Teckning

En teckning är uppbyggd av linjer (eller punkter eller skuggor) och färg är underordnat. Det är den enklaste definitionen.

Transformation

Ordet betyder omvandling.