Skip to content

Söktrycket på de olika de utbildningarna

Söktrycket på de olika de utbildningarna varierar. Det kan därför vara intressant att söka flera utbildningar. Så här såg söktrycket ut senast:

Utbildning Antal platser Sökande 2022-23
Färg, form och hantverk 64 158
Bild och grafisk form 16 78
Arkitektur och design 16 83
Trä – form och design 16 31
Metallformgivning 16 26
Keramisk form 16 45
Textil form 16 38
Hantverkspedagog 16 29
Totalt 176 488