Skip to content

Söktrycket på de olika de utbildningarna

Söktrycket på de olika de utbildningarna varierar. Det kan därför vara intressant att söka flera utbildningar. Så här såg söktrycket ut senast:

Utbildning Antal platser Sökande 2023-24
Färg, form och hantverk 64 154
Bild och grafisk form 16 101
Arkitektur och design 16 71
Trä – form och design 16 33
Metall – form och smycke 16 34
Keramisk form 16 46
Textil form 16 27
Konst- och hantverkspedagogik 16 27
Totalt 176 493