Skip to content

Studieekonomi

Konst- och hantverkspedagogik

Studieavgiften

Studieavgiften för läsåret 2023-24 är 18 000 kronor per termin, alltså 36 000 kronor för hela läsåret. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av studieavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2023-24 beviljas högst 14 000 kr per termin. För mer information om detta kan du besöka CSN:s hemsida (www.csn.se).

Studiemedel

Studielån och -bidrag söker du via CSN:s hemsida: www.csn.se . CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår.

För studier på eftergymnasial nivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna kvot gäller dig som söker till det programmet i Konst- och hantverkspedagogik (80 veckor). Programmet Konst- och hantverkspedagogik är dock inte en YH-utbildning eller högskoleutbildning, utan kategoriseras som Konst- och kulturutbildning.

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Det innebär att även om du inte tar lån för alla veckor, utan bara tar bidraget, så räknas veckorna som använda.

CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår med början 21 augusti 2023 och läsårsslut 31 maj 2024.

Kolla upp på förhand att du har tillräckligt med veckor kvar på denna kvot om du tänker ta studiemedel.

CSN har bra information om hur du kan finansiera dina studier:

Studiemedel

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka. Vi sprider information om dem genom våra veckobrev.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål.