Skip to content

Till minne av Erik Westin

Vid årsmötet den 26 november 2020 valde Föreningen Nyckelviksskolan Erik Westin till ny styrelseordförande.

Erik drev då sedan ett par år tillbaka sitt eget företag, Add on Ed, som verkade för fler mötesplatser med möjligheter till samarbete och utveckling av idéer, lärande och kultur. Ett exempel från senare tid är A house på Östermalmsgatan, före detta Arkitekturskolan.

Tidigare arbetade Erik under 20 år på Akademiska Hus där han först var fastighetschef och projektledningschef. Därefter var han vice VD och ställföreträdande regiondirektör i Stockholm.

Erik var utbildad civilekonom och hade även en examen i kontrabas och arrangering från Kungliga Musikhögskolan. Han medverkade ofta i olika konserter och uppföranden och många av oss har haft glädjen att höra Erik spela i olika sammanhang.

Parallellt med ordförandeskapet på Nyckelviksskolan hade Erik en rad andra styrelseuppdrag i bland annat Kungliga Konsthögskolan, Orionteatern, Blåsarsymfonikerna samt Musikaliska Kvarteret.

Erik tog sig omgående an Nyckelviksskolans planerade byggprojekt och bildade med fast hand en styrgrupp för samverkansentreprenad under processen med byggandet av ateljéer för keramik och skulptur.

Projektet höll både tidsplan och budget trots räntehöjningar, krig, inflation och elprishöjningar tack vare Eriks lugna, metodiska ledarskap som plöjde oss framåt även när svallvågorna plaskade ordentligt runtom.

Erik var en varm, ödmjuk och närvarande person med hög integritet. Han lyssnade med total koncentration då något var viktigt och angeläget, men kunde trumma lite rastlöst med fingrarna när vi blev långrandiga eller kom för långt från ämnet. Mötena med Erik vid rodret kändes alltid produktiva och energigivande och styrelse och skolledning hann uträtta massor under hans ledning.

Erik Westin avled den 24 maj omgiven av sin stora familj efter en kort tids sjukdom. Han blev 66 år. Våra tankar går till Eriks familj, släkt och vänner.

Ibland är en byggnad inget annat än en byggnad, men i lyckosamma fall är den också en påminnelse om något mer, i det här fallet om en kraftfull människa som både kunde räkna decimaler, göra prognoser och förstå konstens obändiga kraft.

Idag har solen gått i moln här på Nyckelviksskolan, Erik. Men vi gläds över att ha fått lära känna dig och delar för alltid ett stycke av Nyckelviksskolans utveckling med dig.

/ Nyckelviksskolans styrelse genom rektor Cecilia Darle

Nyckelviksskolan Erik Westin