Skip to content

Konst- och hantverks­pedagogik

Längd
80 veckor (2023-08-21 – 2024-05-31)
Omfattning
Heltid (lärarledd undervisning alla vardagar 9.00-15.45)
Typ
Konst- och kulturutbildning
Plats
Lidingö (Stockholm)
Studieavgift
Studieavgift (18 000 kronor per termin)
Ekonomi
CSN-berättigad

Att studera konst- och hantverkspedagogik på Nyckelviksskolan kan öppna många möjligheter! Detta är ett unikt tvåårigt program som förenar praktiskt arbete inom konst och hantverk med pedagogisk reflektion och tillämpning. En konst- och hantverkspedagogs arbete handlar om att skapa möjligheter till kommunikation och relation – genom arbete med konst och hantverk i olika material och tekniker.

Om utbildningen

Kärnan i konst- och hantverkspedagogyrket är att en människas arbete med konst och hantverk kan bidra både till personlig utveckling och hälsa samt främjar människors kreativitet och socialisationsförmåga. 

Programmets två år ger kunskaper inom arbete med trä, textil, keramik, skulptur, teckning och måleri, och utgår från ett pedagogiskt perspektiv. I utbildningen varvas de praktiska kurserna med teoretiska block där det ingår studier i pedagogik, metodik och praktiska övningar, grupparbeten, studiebesök och workshops. Programmet innefattar även ett projektarbete och en längre praktikperiod där dina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper knyts samman.  

Om du vill utbilda dig inom konst- och hantverkspedagogik är det bra om du har erfarenhet från arbetslivet och är nyfiken på att bredda dina kunskaper. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver. Lärarna på konst- och hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare och pedagoger. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper. 

Samtal, kommunikation, idé och process är viktiga delar i utbildningen liksom lärande i grupp. Delar av utbildningen kommer att ställa krav på din förmåga att arbeta självständigt, till exempel vid inläsning av text eller i arbetet med egna projekt. 

 

Nyckelviksskolan Konst- och hantverkspedagogik teori

Programmets upplägg 

Under det första läsåret på utbildningen sker ett grundläggande arbete i de olika ämnena: de olika verkstädernas tekniker och utrustning gås igenom, de specifika hantverken och materialens möjligheter undersöks, samtidigt som de konstnärliga processerna ges stort utrymme. Inom teoriområdet skapas en plattform för gemensamt lärande, om hantverkspedagogikens metoder, aktuella målgrupper och konstens och hantverkets roll i samhället. Genom studiebesök på arbetsplatser och genom gästlärares medverkan skapas medvetenhet kring yrkets möjligheter. 

Det andra läsåret kretsar kring fördjupning – av hantverket, konstnärliga processer och yrkesrollen. Redan under höstterminen riktas fokus mot den kommande projekt- och praktikperioden, genom ledarskapsträning, projektplanering, skrivövningar och fördjupade studier på det konstnärliga och hantverksmässiga området. Under andra läsåret genomförs ett individuellt utformat projekt där konst, hantverk och pedagogik möts. Där ingår också yrkespraktik där de studerande ges möjlighet att pröva yrkesroll, metoder, material och övningar. I samband med projektarbete och yrkespraktik skrivs en rapport där projektet och dess genomförande beskrivs och analyseras. 

Om yrket

Konst- och hantverkspedagogprogrammet på Nyckelviksskolan kan vara starten på en ny yrkesbana för dig. Det kan också innebära en kompetenshöjning inom din nuvarande yrkesroll.

Konst- och hantverkspedagoger återfinns inom många olika områden i samhället, exempelvis inom rehabilitering, på daglig verksamhet, inom äldrevård, i integrationsprojekt eller inom psykiatri såsom på kvinnojourer eller inom socialpsykiatri. En konst- och hantverkspedagog kan även arbeta på folkhögskolor, inom kulturskolan och andra konstutbildningar, på fritidsgårdar eller på museer.

Målgruppen kan vara människor som av varierande skäl vill eller behöver uttrycka sig på andra sätt än genom det talade och skrivna ordet. Det kan också vara människor som på olika sätt, genom hantverket och konsten, ges möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. 

Arbetsmarknaden har på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på konst- och hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten samt förstärka det pedagogiska uppdraget på museer och konsthallar. 

konst- och hantverkspedagoger efterfrågas på olika områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos dig som söker. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.

Information in English

Lärare

Nyckelviksskolan Anna Johansson
Anna Johansson
Lärare i konst- och hantverkspedagogik / Utbildningsansvarig
Leo von Euler
Lärare i trä- och materialstudier
Nyckelviksskolan Anna Åstrand
Anna Åstrand
Lärare i skulptur
Hemsida
Nyckelviksskolan Charlotte Nordström
Charlotte Nordström
Lärare i hantverkspedagogik
Leyun ”Lele” Wang
Lärare i vävning
Hemsida
Christer Sundström
Lärare i keramik
Erika Dahlén
Lärare i teckning och måleri
Hemsida
Nyckelviksskolan Hållams Linnea Henriksson
Hållams Linnea Henriksson
Vikarierande lärare i textiltryck
Hemsida
Nyckelviksskolan Karolina Persson
Karolina Persson
Vikarierande lärare i teckning och måleri

Ämnen och material

  • Konst- och hantverkspedagogik – pedagogik, konst- och hantverkspedagogiskt arbete, socialpedagogik, specialpedagogik 10,8 veckor
  • Tredimensionella tekniker – trä, keramik, skulptur, textil form, re-make och materialstudier 18 veckor
  • Tvådimensionella tekniker – textila tekniker, teckning och måleri, grafiska tekniker 14,4 veckor
  • Digitala verktyg – foto, film, bildbehandling, layout och redigering 7,2 veckor
  • Materialfördjupning 8,4 veckor
  • Projektarbete 10,8 veckor
  • Yrkespraktik 7,2 veckor
  • Individen och gruppen 1,6 veckor
  • Orientering i konst- och designteori 1,6 veckor

Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

Läs om studieavgifter, studiemedel och stipendier!

Studieekonomi

Vanliga frågor

Tidigare STUDERANDE berättar

Jag har fått bra verktyg för att känna mig trygg i de pedagogiska situationerna och möta människor från olika målgrupper.
Konst- och hantverkspedagogik 2016–2018
Läs intervjun
Vi jobbade kvar på kvällarna i textiltrycket. Massa kaffe, godis och tryckramar. Vi var i ett ständigt flow då!
Konst- och hantverkspedagogik 2007–2009
Läs intervjun
Teorisalen, Granvägen 1
Nyckelviksskolan Konst- och hantverkspedagogik trä- och materialstudier
Träverkstaden vänster, Granvägen 3
Skulptur fram, Granvägen 1B
Modellverkstaden, Granvägen 3
Nyckelviksskolan ateljé höger
Ateljé höger, Granvägen 3
Nyckelviksskolan textilateljén
Textilateljén, Granvägen 3
Nyckelviksskolan skulpturateljé bak
Skulptur bak, Granvägen 1B

Verkstäder

Elevarbeten

Vårutställningen 2023

Bilderna är från Hantverkspedagogisk yrkesutbildnings utställning under Nyckelviksskolans vårutställning 12-14 maj där utbildningen visade måleri, skulpturer, keramik, arbeten i textil, trä och återvunna material med mera.

Foto: Magnus Svensson