Skip to content

Bokningsvillkor

Inställd kurs

Kurserna genomförs under förutsättning att tillräckligt många anmäler sig. Skulle kursen av någon anledning ställas in, kan vad du betalat in av kursavgiften återbetalas. 

Ångerrätt och avbokning

Återbud skall alltid ske skriftligen per e-post till: kurs@nyckelviksskolan.se

Meddelandet ska innehålla ditt namn samt kursens namn. 

Avbokning av kurs inom 14 dagar från ditt köp

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan inom 14 dagar från ditt köp. Alla inbetalda avgifter återbetalas, även handpenningen.

Avbokning av kurs 15 dagar eller mer efter ditt köp, men senast 30 dagar före kursstart

Vid återbud 15 dagar eller mer efter ditt köp, men senast 30 dagar före kursstart, återbetalas eventuella inbetalningar. 

OBS! Handpenningen återbetalas på 1 000 kronor inte då den är vår hanteringskostnad.

Avbokning av kurs senare än 15 dagar före kursstart

Vid återbud senare än 15 dagar före kursens första dag sker ingen återbetalning av kursavgiften.

Återbud vid sjukdom eller olycka

Om du inte har möjlighet att påbörja en kurs på grund av sjukdom, måste du skicka in ett läkarintyg till Nyckelviksskolan ( kurs@nyckelviksskolan.se ).

Om någon närstående till dig blir sjuk och du behöver avboka din plats för att vårda personen krävs läkarintyg eller motsvarande som styrker detta. Nära anhörig kan exempelvis vara förälder, maka / make / registrerad partner / sambo eller barn.

Om du på grund av sjukdom eller olycka inte kan delta i kursen kan vi besluta att återbetala 50 % av den totala kursavgiften. Detta sker dock först efter en individuell bedömning och kräver att du kan uppvisa läkarintyg.

Avbrott av påbörjad kurs på grund av sjukdom

Om du har påbörjat en kurs men inte kan fortsätta på grund av sjukdom sker ingen återbetalning vid påbörjad kurs.