Skip to content

Är era utbildningar studiemedelsberättigade?

Studiemedel beviljas för de ettåriga utbildningarna på det som CSN kallar gymnasienivå. Våra utbildningar kategoriseras som Konst- och kulturutbildning av CSN. Kvoten för studiemedel för studier på s k gymnasienivå är sammanlagt två år (80 veckor) om du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande sedan tidigare.

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Det innebär att även om du inte tar lån för alla veckor, utan bara tar bidraget, så räknas veckorna som använda.

För studier på eftergymnasial nivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna kvot gäller dig som söker till den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen). Även Hantverkspedagogutbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning.

Läsåret 2022-23 får du som är studerande och född år 2003 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (just nu är det ett mindre bidrag – 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån. Om du tar studiehjälp kan du också via CSN söka extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.