Skip to content

Är inte Metall – form och smycke en ganska smal utbildning?

Nej, våra utbildningar generellt på Nyckelviksskolan öppnar dörrar och vidgar vyerna. Den här utbildningen ger dig en bra ingång till ditt framtida yrke genom utbildning i metallformgivning, smyckekonst och produktformgivning eller närliggande områden som till exempel industridesign och arkitektur. Du behöver inte ha jobbat i metall tidigare, men det är viktigt att du är nyfiken på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer.