Skip to content

Hur ser arbetsmarknaden och framtidsutsikterna ut för en konst- och hantverkspedagog?

Konst- och hantverkspedagogyrket är ganska okänt, men har samtidigt en enorm potential och användbarhet. Därför krävs det ganska mycket eget initiativ för att hitta drömjobbet. Däremot kan du som konst- och hantverkspedagog arbeta på så många olika arbetsplatser, exempelvis inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, kriminalvård, fritidsgårdar och museer. Mycket av samhällsforskning och medicinsk forskning pekar på nyttan i skapande verksamhet och även rent fysiskt välbefinnande och därför tror vi att framtidsutsikterna är goda. Men vi tror också att det behövs en stark motor i alla oss som jobbar med konst, kultur och människor.