Skip to content

Kan man börja jobba efter era utbildningar?

Våra ettåriga utbildningar är högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. Man är liksom inte färdig efter en sådan utbildning hos oss. Utbildningsvägarna är ganska långa inom det här området – konst, konsthantverk, arkitektur och design. Man får nödvändiga färdigheter för att kunna fortsätta på någon designhögskola, konsthögskola eller arkitekthögskola och det tre eller fem års studier till.

Om man har arkitektdrömmar så har vi utbildningar där man får färdigheter att komma in på en arkitektutbildning via Arkitektprovet.

Vi vill inte bara betona att våra studerande går vidare till designhögskolor, konsthögskolor och arkitektutbildningar. På senare år har vi märkt att många högskoleutbildningar som våra studerande intresserar sig för ligger i ett gränsland mellan design och teknik. Exempel på sådana är utbildningar för spel-, webb- och digital applikationsutveckling samt designingenjörsutbildningar.

Däremot har vi programmet Konst- och hantverkspedagogik som leder till jobb, även om den också är en Konst- och kulturutbildningar och inte en yrkeshögskoleutbildning (YH). Konst- och hantverkspedagogik ger heller inte lärarlegitimation om man vill jobba som bild- eller slöjdlärare.