Skip to content

Måste man betala studieavgifter eller terminsavgifter på era utbildningar?

Många Konst- och kulturutbildningar är bara delvis finansierade med statliga bidrag. Den studerande måste betala studieavgifter (eller terminsavgifter).

Terminsavgiften för läsåret 2022-23 är 17 500 kronor, alltså 35 000 kronor för hela läsåret. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2022-23 beviljas högst 14 000 kr per termin.