Skip to content

När startar era utbildningar? När pågår era utbildningar?

Vi har läsårsstart en gång per år, i mitten av augusti. Nästa gång startar vi 19 augusti 2024.

Utbildningarna är på heltid och den obligatoriska lärarledda undervisningen pågår måndag till fredag kl 9.00-15.45. Därutöver finns tid för självstudier.

Läsåret 2024-25 är 19 augusti 2024 till 30 maj 2025. Ett läsår är 40 studieveckor med 180 undervisningsdagar och 20 självstudiedagar.