Skip to content

När startar era utbildningar? När pågår era utbildningar?

Vi har läsårsstart en gång per år, i mitten av augusti. Nästa gång startar vi 21 augusti 2023.

Utbildningarna är på heltid och den obligatoriska lärarledda undervisningen pågår måndag till fredag kl 9.00-15.45. Därutöver finns tid för självstudier.

Läsåret 2023-24 är 21 augusti 2023 till 31 maj 2024. Ett läsår är 40 studieveckor med 180 undervisningsdagar och 20 självstudiedagar.