Skip to content

Vad behöver man ha för behörighet för att kunna söka till era utbildningar?

Vi har inga formella behörighetskrav på betyg. Vår tillsynsmyndighet Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar det här med behörighetskrav väldigt öppet. Vi har formulerat oss ganska öppet efter tolkning av myndighetens direktiv: Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.